kallisto_kyiv: (я королева)
[personal profile] kallisto_kyiv
Закінчила картинку по кольрах, мені дуже приємні ці набори від діменшенз: продумані дизайни, гарний результат. Хочу повісити цих пташок в загальному коридорі. Загалом десь три тижні на неї пішло, враховуючи те, що я маю можливість позайматися рукоділлям недовго і уривчасто.І як тільки закінчила малювати, одразу повернулася до вишивки. Закінчила майже перший аркуш. Зробила бекстіч всюди. Залишилися з першого аркушу тільки кульки, які зараз і вишиваю. Сподіваюся, місяця мені вистачить на завершення чобітка, і далі хочу вишивати дім In her garden підбором - майже всі нитки в мене є, а тих, що треба буде багато, підберу з дмс чи анкору.

Замовляла дзвіночки для того, щоб завершити минулорічні іграшки, але вони десь загубилися по дорозі з Китаю. У діма вийшов каталог нових дизайнів, дуже приглянулися банки на пластику, хочу їх купити, як стануть доступні до покупки.

І зараз почалася хендмейд-експо, і я думаю, як же туди потрапити.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kallisto_kyiv

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:16 am
Powered by Dreamwidth Studios