[personal profile] kallisto_kyiv
Закінчила Enchanted ornaments #08854 Dimensions. Почала 15 січня, закінчила бек 2 квітня. В цей час відволіклася на розмальовування картинки по номерах. Постановила собі вишивати по 300 хрестиків за день. В принципі, це посильна кількість, якщо все налаштоване - нитки на органайзері, вишивка не з паперу, а через програму крості, де можна виділяти те, що вишиваєш і викреслювати вже вишите, і коли розмічена канва. Всіх ниток вистачило, змотала їх для подальших процесів. Вишивалося нескладно, цікаво. Треба ще купити китичку і замовити комусь пошиття самого чобота. Хоча мені просто захотілося вишити дизайн, сам чобіт мені не дуже то і треба. Вгорі вишила своє ім’я, бо для Тараса він якийсь занадто дорослий, Андрію ті чоботи зовсім не треба, а залишати порожнє місце не хотілося. Поки що змотала в рулон.

І трохи деталей.Ходила на виставку хендмейд експо, купила нарешті дзвіночки і змогла оформити іграшки. Оформила всі вишиті - комплект на пластику від діма і чотири від мілл хілла (дві забула).Я фанатка діма, нічого іншого вишивати не хочеться. А у діма багато симпатій, багато які з їхніх дизайнів є в планах. Тож я вже почала новий дизайн - Garden door. Вирішила вишивати підбором. Багато яких ниток у мене є, підібрати довелося 5 номерів з 30. Взяла канву, яка залишилася від ведмедика від буцилли, тоді мені цей шматочок був замалим. Це рівномірка, але якась трохи менша, ніж 28й каунт. Так що розмір буде менший, ніж 30*40 см, заявлені виробником. Канву вирішила не розмічати, це ж рівномірка, це дуже довго, розмітила тільки по центру. Правда, вже на перших 100 хрестиках зробила кілька помилок, треба дуже уважно стежити. Маю ще три дизайни в планах, які хочу вишити підбором, у мене вже назбиралося дуже багато ниток від наборів, треба трохи їх повитрачати.Покупки

На хендмейд експо купила дзвіночки для іграшок і шармік для дизайну діма в вигляді стерна. Заготовку для вишиванки Тарасу, але ще не допетрала, як її зшивати. 4 наборчики папертоль і три дерев’яні заготовки для вишивання бісером. Нічого ще не робила, чекаю натхнення.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kallisto_kyiv

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:19 am
Powered by Dreamwidth Studios