Icons

Current Icons

These are the icons for [personal profile] kallisto_kyiv. We can notify you when this account uploads a new one.

Upload Order | Keyword Order

kallisto_kyiv: (Новий рік)
Keywords:
 • Новий рік
Comment: Ава від ollenkka
kallisto_kyiv: (басака)
Keywords:
 • басака
kallisto_kyiv: (вело)
Keywords:
 • вело
kallisto_kyiv: (весняна аватарка)
Keywords:
 • весняна аватарка
kallisto_kyiv: (ви всі ідіоти)
Keywords:
 • ви всі ідіоти
Comment: автор рисунка - savil_mik.
kallisto_kyiv: (королева)
Keywords:
 • королева
kallisto_kyiv: (кривляюсь)
Keywords:
 • кривляюсь
kallisto_kyiv: (кісс)
Keywords:
 • кісс
kallisto_kyiv: (літня аватарка)
Keywords:
 • літня аватарка
kallisto_kyiv: (погляд)
Keywords:
 • погляд
kallisto_kyiv: (свиня)
Keywords:
 • свиня
kallisto_kyiv: (хаус задумався)
Keywords:
 • хаус задумався
kallisto_kyiv: (я)
Keywords:
 • я
kallisto_kyiv: (я королева)
Keywords:
 • я королева
kallisto_kyiv: (їжачок)
Keywords:
 • їжачок