kallisto_kyiv: (я королева)
[personal profile] kallisto_kyiv
1. Вишиванка

Після закінчення ведмедика-паперової ляльки я уперто стала дошивати рукав, бо скільки ж можна. І дошила його досить швидко. На це пішла десь половина липня. Нову частину поки що не починала, але подумую про те, щоб натягти її на підпопний станок. Станом на сьогодні готові дві рукави жіночої вишиванки. Ще є два манжети, комірець і передня частина. І повністю чоловіча: манжети, передня частина і комірець. Наче небагато, а так туго і довго іде.2. 35258 Chicadees and lilacs

Далі у мене засвербіли ручки почати новий дім. Довго вибирала, зупинилася на синичках. Поки розібрала нитки, навісила на органайзер, розмітила канву. Не дуже багато встигла вишити. Ось що є на кінець вересня.3. Mill hill Tree shopping

Поки була в рд і коли вдома не мала можливості нормально засісти за вишивку, стала закінчувати давно початий дорожний процес сніговиків. Обожнюю мілл хілл.А не можу я вишивати, бо 21 серпня у мене народився синок Тарас

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kallisto_kyiv

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:16 am
Powered by Dreamwidth Studios