[personal profile] kallisto_kyiv
Вишивала синичок. Хотіла вишити 7000 за місяць, вдалося десь 6500 хрестиків - інше не рахую. Бекстіч вишиваю відразу. Дуже миленькі синички виходять. Бачу їх поряд з оформленою кілька років тому хвірточкою закоханих. З Тарасом абсолютно нереально вишивати. Він практично не спить один, якщо спить годину - це за щастя, а весь інший час з груддю в роті. Тільки встаєш - починає махати руками і потім хникати. Дуже сподіваюся закінчити до кінця року. Залишилося трохи менше 3 тис, ну і всякі там півхрестики-бек-фрвузлики. А далі вже планів валом. Морські міні-голдики, котик біля дверей, дама в саду - це все підбором, а ще півоніїї і дельфініуми, чобіток новорічний. Як завжди. Одне вишиваю, а 5 наперед продумую.

Було - стало.Зробила другу картинку papertoll. Мені сподобалось. Роботи небагато, а картинка виходить дуже гарна. Було кілька косяків: вирізаний шар треба обробити - зафарбувати темним кольором зріз, щоб зріз не виділявся білим, якщо дивитися на картинку збоку. Я зафарбовувала коричневим фломастером. Десь фломастер зривався і помалював малюнок, десь видно його там, де має бути перехід світлого в світле. Якщо ще колись таким займуся, треба буде спробувати тонувати зріз пастеллю. Мабуть колір буде не такий агресивний, як з фломастером.Оформила нарешті котиків. Майже на 2 місяці розтяглося в мене те оформлення. То були косяки з рамою, то я довго збиралася з силами поїхати забрати, а потім довго не бралася за натяжку. З натяжкою я справляюся льогко, єдине шо - при замовленні прийомщиця некоректно поміряла розміри вишивки. На майбутнє буду мама виміряти розміри вишивки і вже під них замовляти раму. Повісила в ванній, вони такі милі.Ех, пікаса закрилася і зник цей зручний код вставки зображення, а ручне зменшення зображення псує якість картинки, яка і так не супер з телефону. Але глибоко копатися немає зараз часу, і так пост в кілька прийомів писався.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kallisto_kyiv

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:19 am
Powered by Dreamwidth Studios